Apply for this job now

Inspector

Location
Kristiansund, Møre og Romsdal
Job Type
Permanent
Posted
9 Sep 2022
Company Profile

Oceaneering International Inc. er en global leverandør av ingeniørtjenester og produkter, hovedsakelig til olje- og gassindustrien, og er lokalisert i alle geografiske regioner i verden. Oceaneering Norge består av selskapene Oceaneering AS, Oceaneering Asset Integrity AS og Oceaneering Rotator AS.

Vårt oppdrag og visjon er; Vi løser det uløselige og får fremgang ved å lage bransjeendrende teknisk kreative løsninger for de mest kompliserte operative utfordringene under vann, på land og i verdensrommet.

For å løse vårt oppdrag, og nå vår visjon, trenger vi medarbeidere med forskjellige bakgrunner og kompetanser. Vi tror mangfold gir oss et bredere perspektiv og bedre forståelse for våre kunders behov. Vi er sikker på at dersom vi gjør ting på riktig måte, vokser sammen, presterer bedre enn forventet og eier utfordringen, løser vi vårt oppdrag og når vår visjon.

Oceaneering International Inc. is a global supplier of engineering services and products, predominantly to the oil and gas industry, and are present in all geographical regions of the world. Oceaneering Norway consists of the companies Oceaneering Ltd., Oceaneering Asset Integrity Ltd., and Oceaneering Rotator Ltd.

Our mission and vision are; We solve the unsolvable and thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space.

To solve our mission, and reach our vision, we need colleagues with different backgrounds and competences. We believe diversity gives us a broader perspective and a better understanding of our customers' needs. We are certain that if we do things right, grow together, outperform expectations and own the challenge, we will solve our mission and reach our vision.

Position Summary

Oceaneering er et globalt og innovasjonsdrevet selskap som fokuserer på produkter og tjenester til olje- og gassindustrien, men leverer også tjenester til aktører som jobber i verdensrommet, underholdning, forsvarsindustri og fornybar energi.

Vi er en allsidig avansert teknologileverandør og ser kontinuerlig etter komplekse utfordringer og de rette medarbeiderne for å finne løsninger for disse utfordringene, og omfavner mangfold og endring underveis.

Vi tilbyr våre kunder en total portefølje av vedlikeholdstjenester som reduserer kostnader og øker tilgjengeligheten for produksjonen, alltid med høyt fokus på HMS. Vi stopper aldri i utviklingen av våre metoder for å oppnå kirurgisk nøyaktighet i våre leveranser.

Vi opplever en økende etterspørsel etter våre tjenester, globalt og nasjonalt, og vi ønsker derfor å utvide vår divisjon Crane, Lifting and NDT og søker nå Inspektører innenfor Kran og Løft for arbeid tilknyttet våre lokasjoner langs kysten.

Duties & Responsibilities

Arbeidsoppgaver kan innbefatte:
 • Sporadisk reisevirksomhet on-/offshore
 • Utføre periodiske kontroller av løfteinnretninger/løfteredskaper
 • Registrering og rapportering av utførte inspeksjoner
 • Mekanisk arbeid på løfteteknisk utstyr
 • Feilsøking, reperasjon pnaumatiske og hydraulistiske motorer
 • Delta på ulike løftetekniske prosjekter, periodiske kontroller, vedlikeholds og modifikasjonsprosjekter
 • Riggerassistanse ifb. med løfteoperasjoner - opprigging av utstyr og gjennomføring av løft
 • Være faglig støttespiller og ressursperson for våre kunder, samt internt i avdelingen

Qualifications

Kvalifikasjoner :
 • Fagbrev som industri-/landbruks-/anleggsmaskin-/motormekaniker, eller reparatør tung-/lett kjøretøy
 • Manglende fagbrev kan erstattes av 5 års dokumentert verkstedspraksis, hvorav 12 mnd. dokumentert erfaring fra kontroll gruppe G11 - Løst løfteutstyr
 • Kontrollørsertifisering minimum G11 og G4
 • Offshore Sertifikat
 • Rigger papirer en fordel
 • NDT papirer som feks. MT/PT N2 er ønskelig, men ikke et krav
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Grunnleggende datakunnskaper

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel
 • Kreativ og løsningsorientert
 • Systematisk
 • Nøyaktig - litt perfeksjonist
 • Analytisk
 • Faglig/teknisk orientert med gode praktiske ferdigheter
 • Interesse for faglig utvikling

Send gjerne din søknad selv om du ikke mener å ha alle kvalifikasjoner, men at du kan være med en erfaring som er til nytte for oss. Vi vil evaluere kandidater fortløpende og ser frem til å høre fra deg!

Additional Information

Fylke:
Møre og Romsdal

Søknadsfrist:
30.09.2022

Tiltredelse:
Etter avtale

Arbeidssted:
Onshore/Offshore

Antall stillinger:

1

Kontaktperson:

Camilla L Tønder
Resource Manager
Mobil:

Closing Statement

Vi kan tilby varierte, selvstendige og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og uformelt miljø. Du vil motta opplæring i myndighetskrav, du kan få muligheten til å delta i videreutvikling av konsepter og produkter etter markedsbehov.

Videre har vi gode kollektive forsikrings- og pensjonsordninger .

Vi streber etter å tilby en mangfoldig og unik arbeidsplasskultur som fremmer innovasjon og samarbeid. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at våre ansatte føler seg verdsatt, motivert og belønnet for sine gode ideer og kreativitet. Et vennlig og samarbeidsvillig arbeidsmiljø er nøkkelen til vår suksess. Oceaneering er et fordomsfritt fellesskap som søker å bygge opp mennesker og hjelpe dem med å utvikle seg videre.

For å bli vurdert kreves innlevering/opplasting av CV, vitnemål, relevante kurs/ sertifikat.
Apply for this job now

Details

 • Job Reference: 707699303-2
 • Date Posted: 9 September 2022
 • Recruiter: Oceaneering
 • Location: Kristiansund, Møre og Romsdal
 • Salary: On Application
 • Sector: Trades & Services
 • Job Type: Permanent